Θεραπευτική διαδικασία

Διαδικασία θεραπείας με το papimi

Κατά μέσο όρο, η θεραπεία διαρκεί μεταξύ 10 και 30 λεπτών. Οι θεραπείες πραγματοποιούνται συνήθως κάθε δύο έως τρεις ημέρες. Πολλοί ασθενείς αναφέρουν σημαντικές βελτιώσεις μετά από λίγες μόνο θεραπείες. Ανάλογα με την ένδειξη και τον βαθμό της ασθένειας, η θεραπεία μπορεί επίσης να πραγματοποιείται αρκετές φορές την ημέρα. Η θεραπεία πραγματοποιείται σε 3 απλά βήματα:

1

Κατά τη διαγνωστική θεραπεία με το papimi, το σώμα σαρώνεται με ένα πηνίο εφαρμογής για να αναζητηθούν περαιτέρω αδύναμα σημεία και προβληματικές περιοχές.

2

Ο γιατρός ρυθμίζει την απόσταση και τη δοσολογία της Επαγωγής ιόντων με ανατροφοδότηση από τον ασθενή, επιτρέποντας έτσι την ανώδυνη θεραπεία και το μεγαλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

3

Το πηνίο εφαρμογής τοποθετείται κοντά στο σχετικό σημείο του σώματος προκειμένου να πραγματοποιηθεί η Επαγωγή ιόντων. Ανάλογα με τις απαιτήσεις, οι αποστάσεις προσαρμόζονται και χρησιμοποιούνται συγκεκριμένα πηνία εφαρμογής.

Πρακτική συμβουλή

Μία εφαρμογή σε ολόκληρο το σώμα πριν από την πραγματική τοπική εφαρμογή μπορεί να επιτύχει ταχύτερα και πιο ολοκληρωμένα αποτελέσματα. Ο μεταβολισμός και η σχετική μικροκυκλοφορία διεγείρονται και το σώμα προετοιμάζεται βέλτιστα για τη θεραπεία.