Παρενέργειες & αντενδείξεις

Οι εφαρμογές papimi είναι συνήθως πολύ καλά ανεκτές.

Αυτές είναι οι γνωστές αντενδείξεις για τις ηλεκτρομαγνητικές θεραπείες:

 

  • Ασθενείς που φέρουν ή είναι εμφυτευμένοι με οποιονδήποτε τύπο/μοντέλο ηλεκτρονικών συσκευών
    • (π.χ. βηματοδότης, κοχλιακά εμφυτεύματα, αντλίες ινσουλίνης, ακουστικά βαρηκοΐας κ.λπ.)
  • Ασθενείς με εμφυτεύματα οποιουδήποτε μεγέθους και υλικού που είναι ασύμβατα με τα μαγνητικά πεδία
    • (δηλ. δεν φέρουν την ένδειξη “ασφαλές για μαγνητική τομογραφία”)
  • Χαμηλή αρτηριακή πίεση (υπόταση)
  • Εσωτερική αιμορραγία
  • Έγκυες γυναίκες
  • Ασθενείς με μεταμοσχευμένα όργανα

 

Δεν πρέπει να υπάρχουν ηλεκτρονικά αντικείμενα σε άμεση γειτνίαση με το πηνίο εφαρμογής. Κρατήστε τα σε απόσταση τουλάχιστον 1m από το πηνίο εφαρμογής. 

Ανεπιθύμητες ενέργειες

Δεν έχουν παρατηρηθεί ανεπιθύμητες ενέργειες τα τελευταία 30 χρόνια, όταν η συσκευή χρησιμοποιείται υπό κανονικές συνθήκες σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης.

Οι χρήστες που δεν είναι επαγγελματίες υγείας πρέπει πρώτα να συμβουλευτούν έναν Επαγγελματία υγείας προκειμένου να λάβουν την κατάλληλη καθοδήγηση και οδηγίες σχετικά με την συμβατότητα της πάθησης με τις ενδείξεις της συσκευής και συγκεκριμένο τρόπο εφαρμογής.

 

Χρησιμοποιήστε το ευρετήριο papimi για να βρείτε ειδικούς στην περιοχή σας:

Επιστημονικές αναφορές