papimi tapaustutkimus julkaistu! Pulssimagneettisten kenttien onnistunut käyttö potilaalla, jolla on COVID-19:n jälkeinen väsymys: tapaustutkimus.

papimi tapaustutkimus julkaistu! Pulssimagneettisten kenttien onnistunut käyttö potilaalla, jolla on COVID-19:n jälkeinen väsymys: tapaustutkimus.

Lue koko julkaisu kuinka papimi IIT voi vaikuttaa long-COVID-19 Wienin keskussairaalan (AKH) tekemässä tapaustutkimuksessa.

Lähde: Wagner B, Steiner M, Markovic L, Crevenna R. Successful application of pulsed electromagnetic fields in a patient with post-COVID-19 fatigue: a case report. Wien Med Wochenschr. 2022 Jan 10:1–6. doi: 10.1007/s10354-021-00901-2. Epub ahead of print. PMID: 35006516; PMCID: PMC8743351.

PubMed Link: Successful application of pulsed electromagnetic fields in a patient with post-COVID-19 fatigue: a case report – PubMed (nih.gov)

Odotamme innolla meneillään olevan kliinisen tutkimuksen tuloksia!