Oddziaływanie na komórki

Urządzenie papimi wspomaga samoregulację.

W celu utrzymania procesów regulacyjnych zdrowa komórka potrzebuje wystarczającego napięcia błony komórkowej (ok. -70 mV do -90 mV).

Wszystkie choroby i urazy mają jedną wspólną cechę:

Komórki uszkodzonych tkanek nie wykazują prawidłowego potencjału

błony komórkowej lub wykazują go tylko w niewielkim stopniu.

 

Osłabione komórki tkanek i narządów są stymulowane przez pole indukcji jonowej, a obniżony potencjał błony komórkowej jest przywracany do swojej prawidłowej wartości. Komórka może wznowić procesy regulacyjne, wymieniać pierwiastki śladowe i wytwarzać odpowiednie cząsteczki energii (ATP).

Impuls papimi ma moc do 40 kV i 10 kA, co jest kluczowe dla jak najgłębszej penetracji tkanki.

 

WAŻNE: Na impulsy indukcji jonowej reagują wyłącznie komórki, których potencjał błonowy się obniżył. Urządzenie papimi nie powoduje żadnych zmian temperatury w komórkach. 

IIT wspomaga naturalną regulację komórki.

Terapia jonowo-indukcyjna podnosi potencjał błony komórkowej komórki, jak również mitochondriów. Zdrowe napięcie błony komórkowej umożliwia wymianę jonów poprzez białka błonowe oraz wspomaga regulacyjne kaskady biochemiczne odpowiadające za optymalną funkcjonalność i zaopatrzenie komórki w energię.

IIT „ponownie ładuje” komórki.

W celu utrzymania procesów regulacyjnych zdrowa komórka potrzebuje wystarczającego potencjału błony

(ok. -70 mV do -90 mV). Spadek napięcia może spowodować ból, stan zapalny, obrzęk lub niedokrwienie, a także inne patologie. Osłabione komórki ciała są stymulowane przez pole indukcji jonowej, a potencjał błony jest podnoszony do prawidłowej wartości charakterystycznej dla zdrowej komórki.

Komórka może wznowić procesy regulacyjne, wymieniać pierwiastki śladowe i wytwarzać odpowiednie cząsteczki energii.

Efekt działania urządzenia papimi oglądany pod mikroskopem

Rolls of coins can be seen in the first illustration, an expression of low membrane voltage.

W tej próbce krwi można zobaczyć konglomeraty komórek w postaci rolek monet. To typowa oznaka niskiego napięcia błony komórkowej. 

normal vital blood papimi

Na tej ilustracji przedstawiono próbkę krwi od tego samego pacjenta po zaledwie 15 minutach terapii papimi. 

 

©Prof. dr n. med. Thomas Rau

Osłabione komórki ciała są stymulowane przez pole indukcji jonowej, a potencjał napięcia jest podnoszony do zdrowej wartości. Komórka może wznowić procesy regulacyjne i wymieniać pierwiastki śladowe. 

Urządzenie papimi wspomaga mikrokrążenie.

Wyjaśnienia dotyczące zmniejszenia bólu po zastosowaniu indukcji jonów dotyczą zarówno wzrostu poziomu β-endorfiny w ośrodkowym układzie nerwowym, hiperpolaryzację błony komórkowej aksonu na płytce motorycznej oraz wspomaganie lokalnego przepływu krwi.

Co interesujące, ostatnie publikacje dotyczące leczenia bólu za pomocą PEMF coraz częściej jako najbardziej prawdopodobną przyczynę wskazują wpływ układu podtlenku azotu na mikrokrążenie. Odpowiednie obserwacje poczynił również dr n. med. Manfred Hartard: