RODO

Szanowni Państwo!

 

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych weszło w życie w maju 2018 roku. Przewiduje ono rozszerzone obowiązki informacyjne. W związku z tym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa informujemy Państwa o prowadzonym przez nas przetwarzaniu danych. Zaznaczamy, że jest to przetwarzanie danych, które już przeprowadziliśmy w przeszłości i dlatego NIE NASTĄPIĄ ŻADNE ZMIANY w istniejącej umowie / stosunku umownym.

 

Umowa / stosunek umowny z Państwem obejmuje podane przez Państwa dane (na przykład dane kontaktowe, kontakty w nagłych wypadkach, dane bankowe itp.), jak również dane powstające w związku z umową / stosunkiem umownym kupna, najmu lub leasingu (na przykład dane dotyczące pliku głównego, upoważnionych użytkowników, dokumenty urządzenia, zgłoszenie serwisowe zgodnie z niemieckim prawem dotyczącym wyrobów medycznych określonym przez producenta itp.).

 

 

 

Ogólne przetwarzanie danych w ramach umowy / stosunku umownego.

Przetwarzanie i przesyłanie danych jest wykonywane w celu rozliczeń i wypełniania obowiązków ewidencyjnych, informacyjnych i sprawozdawczych, jeśli jest to niezbędne ze względu na przepisy prawa lub normy układów zbiorowych lub zobowiązań umownych, obejmując dokumenty tekstowe tworzone i archiwizowane za pomocą zautomatyzowanego wsparcia (takie jak korespondencja) w tych sprawach. Bez tych danych nie możemy zawrzeć z Państwem umowy ani jej wykonać. Dotyczy to również wszystkich dobrowolnych świadczeń socjalnych oraz zewnętrznych ofert edukacyjnych i szkoleniowych. Odpowiednie dane w każdym indywidualnym przypadku są przekazywane następującym organom na podstawie przepisów ustawowych lub uzgodnień umownych:

 

 

 • dokumentacja zakładu produkcyjnego / medycznego urządzenia technicznego;
 • podmioty przetwarzające (takie jak autoryzowane służby);
 • przedstawiciel firmy i personel kontaktowy;
 • urzędowe organy i władze sprawujące kontrolę;
 • urząd skarbowy lub celny;
 • władze gminne i powiatowe sprawujące politykę administracyjną;
 • grupy mające tytuł prawny;
 • dostawcy usług edukacyjnych i szkoleniowych;
 • przedstawiciele prawni;
 • sąd;
 • wierzyciele osoby zainteresowanej, a także inne strony uczestniczące w postępowaniu sądowym z tym związanym, również w przypadku dobrowolnych przelewów wynagrodzenia za należne roszczenia;
 • banki zajmujące się płatnością na rzecz osoby zainteresowanej / windykacją od osoby zainteresowanej lub osób trzecich;
 • firmy ubezpieczeniowe w ramach istniejącego ubezpieczenia grupowego lub indywidualnego.

 

 

Przetwarzanie danych w ramach naszego serwisu internetowego

Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas bardzo ważna. W związku z tym przetwarzamy Państwa dane wyłącznie na podstawie przepisów ustawowych (RODO, TKG 2003). W niniejszej informacji o ochronie danych informujemy Państwa o najważniejszych aspektach przetwarzania danych w naszym serwisie internetowym.

 

Podczas odwiedzania naszego serwisu internetowego Państwa adres IP oraz początek i koniec sesji są rejestrowane na czas trwania tej sesji. Wynika to z przyczyn technicznych i dlatego stanowi uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeśli poniżej nie określono inaczej, dane te nie będą przez nas przetwarzane.

 

Kontakt z nami

W przypadku skontaktowania się z nami za pomocą formularza na stronie internetowej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej podane przez Państwa dane będą przez nas przechowywane przez sześć miesięcy w celu przetworzenia zapytania oraz na wypadek dalszych pytań. Nie przekazujemy tych danych bez Państwa zgody.

 

 

Przechowywanie danych

Zwracamy uwagę, że w celu uproszczenia procesu zakupowego oraz późniejszej realizacji umowy operator sklepu internetowego przechowuje w ramach plików cookie dane IP subskrybenta, a także imię i nazwisko, adres oraz numer konta lub karty kredytowej kupującego.

Ponadto w celu realizacji umowy przechowujemy również następujące dane:

 

 • sektorowa identyfikacja podatkowa,
 • numer,
 • specyfikacja techniczna / dziedzina.

 

 

Podane przez Państwa dane są niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań poprzedzających zawarcie umowy. Bez tych danych nie możemy zawrzeć z Państwem umowy. Stronom trzecim nie są przekazywane żadne dane, z wyjątkiem przekazywania danych karty kredytowej do banku przetwarzającego / dostawcy usług płatniczych w celu obciążenia ceny zakupu, do firmy transportowej / firmy spedycyjnej, której zleciliśmy dostarczenie towarów oraz naszemu doradcy podatkowemu w celu wypełnienia naszych zobowiązań podatkowych.

Przechowywane przez nas dane zostaną usunięte po anulowaniu procesu zakupowego. W przypadku zawarcia umowy wszelkie dane ze stosunku umownego będą przechowywane przez okres eksploatacji urządzenia do upływu okresu zatrzymania podatku (7 lat) przy zakupie wyrobu medycznego, zgodnie z MPG (ustawa o wyrobach medycznych).

Następujące dane: nazwa, adres, zakupiony towar oraz data zakupu są również przechowywane do czasu wygaśnięcia odpowiedzialności za produkt (10 lat).  Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie przepisów prawa § 96 ust. 3 TKG oraz art. 6 ust. 1 lit. a (zgoda) i/lub lit. b (niezbędność do wykonania umowy) RODO.

 

 

Pliki cookie

Nasz serwis wykorzystuje tak zwane pliki cookie. To małe pliki tekstowe, które są zapisywane na urządzeniu użytkownika za pomocą przeglądarki. Nie są one szkodliwe.

Używamy plików cookie, aby nasza oferta była przyjazna dla użytkownika. Niektóre pliki cookie pozostają zapisane na urządzeniu użytkownika do czasu ich usunięcia. Umożliwiają nam rozpoznanie przeglądarki użytkownika przy następnej wizycie.

Aby to uniemożliwić, można ustawić swoją przeglądarkę tak, by informowała o ustawieniu plików cookie, i zezwalać na to tylko w indywidualnych przypadkach.

Dezaktywacja plików cookie może ograniczyć funkcjonalność naszej strony internetowej.

 

 

Analiza internetowa

Nasz serwis internetowy korzysta z funkcji usługi analizy oglądalności stron internetowych Google (Google Analytics, Google Tag Manager, Google Search Console, ReCaptcha i Google Maps),

Adres: Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

W tym celu wykorzystywane są pliki cookie umożliwiające analizę korzystania ze strony przez użytkowników. Wygenerowane w ten sposób informacje są przekazywane na serwer dostawcy i tam przechowywane.

Można temu zapobiec, ustawiając swoją przeglądarkę tak, aby żadne pliki cookie nie były zapisywane.

Zawarliśmy z dostawcą odpowiednią umowę na przetwarzanie danych zamówienia. Dane użytkownika nie będą przekazywane do kraju pozaeuropejskiego.

Adres IP użytkownika jest rejestrowany, ale natychmiast pseudonimizowany (na przykład poprzez usunięcie ostatnich 8 bitów). Oznacza to, że możliwa jest tylko przybliżona lokalizacja.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie przepisów prawnych § 96 ust. 3 TKG oraz art. 6 ust. 1 lit. a (zgoda) i/lub lit. f (prawnie uzasadniony interes) RODO.

Naszą troską w rozumieniu RODO (prawnie uzasadniony interes) jest ulepszenie naszej oferty i naszego serwisu internetowego. Ponieważ prywatność naszych użytkowników jest dla nas ważna, ich dane są pseudonimizowane. Dane użytkownika są przechowywane przez 26 miesięcy.

 

 

 

Biuletyn

Udostępniamy możliwość subskrypcji naszego biuletynu za pośrednictwem naszego serwisu internetowego. W tym celu potrzebujemy adresu e-mail oraz oświadczenia o wyrażeniu zgody na otrzymywanie biuletynu.

Niezwłocznie po zarejestrowaniu się do biuletynu wyślemy wiadomość e-mail z łączem potwierdzającym rejestrację.

W każdej chwili można zrezygnować z subskrypcji biuletynu. W tym celu należy kliknąć przycisk Anuluj subskrypcję bezpośrednio w wiadomości e-mail LUB wysłać anulowanie na następujący adres e-mail: info@papimi.com.

 

 

Wówczas niezwłocznie usuniemy dane w związku z wysyłką biuletynu. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do czasu jej wycofania.

 

 

Wyszukiwarka papimi

W celu udostępnienia wzajemnej sieci zapytań/ofert (papimi Finder) lub dostarczenia ukierunkowanych informacji gromadzimy i przetwarzamy dane kontaktowe naszych partnerów serwisowych. Obejmują one dobrowolnie podane informacje dotyczące obszarów zainteresowań, specyfikacji technicznych / dziedzin, danych kontaktowych, lokalizacji/adresu firmy i tym podobnych.

 

 

Państwa prawa

Mają Państwo prawo do informacji, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przenoszenia danych, cofnięcia oraz sprzeciwu wobec przechowywanych przez nas Państwa danych. W przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy o ochronie danych lub że Państwa roszczenia dotyczące ochrony danych zostały naruszone w inny sposób, mogą Państwo złożyć skargę do nas na adres office@papimi-therapie.eu lub do organu ochrony danych.

 

 

Można skontaktować się z nami, korzystając z następujących danych teleadresowych:

 

Siedziba papimi w Wiedniu

MTG – Medizinisch technische Geräte GmbH
Landstraßer Hauptstraße 146/11/B1, 1030 Wiedeń, Austria

T: +43 1 597 91 52 0

E: info@papimi.com